Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna České Budějovice

Instalace budky na ochoz komína proběhla v prosinci 2016. V roce 2018 se zde vyskytovala nehnízdící samice, od roku 2019 již probíhá hnízdění. Pár vyvedl v roce 2019 tři a v roce 2020 čtyři mláďata. U budky je instalovaná online webová kamera, život na hnízdění můžete sledovat na webu Teplárny České Budějovice.

Mláďata z roku 2019

Mláďata z roku 2020