Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna Litoměřice

Budka byla instalovaná na ochoz komína v březnu 2020. Hnízdění sokolů zatím nebylo prokázáno.