Společně pomáháme chránit sokoly

Elektrárna ČEZ Mělník

Dvě budky na komín instalovány v prosinci 2015. Lokalita byla již v roce 2015 obsazena nehnízdící samicí, v roce 2016 vyvedli sokoli tři mláďata, v roce 2018 čtyři, v roce 2019 minimálně dvě a v roce 2020 pouze jedno mládě. V roce 2017 bylo hnízdění neúspěšné. Pravidelně jsou zde pozorováni tři dospělí jedinci. Samice hnízdící v roce 2020 se narodila v roce 2011 nedaleko Halle (222 km daleko).

instalace budek

čtyři mláďata z roku 2018

mládě z roku 2020

sokol verzus poštolka