Společně pomáháme chránit sokoly

Elektrárna Chvaletice

Dvě budky na ochozy komína elektrárny Chvaletice skupiny Severní Energetická byly nainstalovány v dubnu 2017. V roce 2018 zde byla zjištěna samice, v roce 2019 nebyla lokalita sledována a v roce 2020 se zde vyskytoval nehnízdící pár. Jak bylo zjištěno později v létě, v budkách chyběla výstelka a nebyly tedy pro hnízdění vhodné.

články v médiích:

Uhli.cz 24.5.2017 Na komíně Chvaletic čekají budky na sokoly

denik.cz 5.3.202 Hnízdo ve 160 metrech. Hasiči na komínu elektrárny připravili budky sokolů

idnes.cz 4.3.2021 Lezci na nejvyšší komín vytáhli stelivo, sokol může hnízdit skoro v oblacích