Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna Strakonice

Instalaci budky zajistil David Melichar v roce 2019. Hnízdění sokolů doposud nebylo prokázáno.