Společně pomáháme chránit sokoly

Sklárna AGC Teplice

Budka na ochoz komína na instalována v květnu 2014. Hnízdění probíhá od roku 2016. V letech 2016 a 2017 byla vyvedena tři mláďata, v letech 2018 a 2019 dvě mláďata a v roce 2020 tři mláďata. V roce 2017 zde hnízdil německý samec 8GF narozený v roce 2008 v Marienbergu s neznačenou samicí. V roce 2018 ho ale nahradil dosud neodečtený český samec, kostra samce 8GF byla nalezena zpola ožraná na ochozu za budkou. Neznačená samice, která zde hnízdí, je při kroužkování značně agresivní a naletuje do těsné blízkosti kroužkovatele.

samice, která nemá ráda Vaška

mláďata v roce 2017

mláďata v roce 2018

__