Společně pomáháme chránit sokoly

Toshulin Hulín

Budka byla nainstalována na ochoz komína v roce 2020. V roce 2020 se zde zdržoval nehnízdící sokol.