Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna Termo Děčín

Instalace dvou budek na komín teplárny proběhla na podzim roku 2014. K prokázanému hnízdění došlo až v roce 2016. Počty vyvedených mláďat: 2016 – tři, 2017 – tři, 2018 – čtyři, 2019 -dvě. V roce 2020 se tři vejce nevylíhla a mláďata poprvé od začátku hnízdění nebyla vyvedena.