Společně pomáháme chránit sokoly

Elektrárna Tisová

Dvě budky na ochozy komínů byly nainstalovány v prosinci 2014. Hnízdění probíhá od roku 2015 každoročně. V letech 2015 až 2017 byla vyvedena tři mláďata, v roce 2018 dvě, v roce 2019 čtyři a v roce 2020 tři mláďata.

mláďata z roku 2020

mláďata z roku 2019

samec a samice v roce 2016

sokol z roku 2015