Společně pomáháme chránit sokoly

Projekty

Aktivity spojené s výzkumem a ochranou populace sokola stěhovavého jsou financovány ze soukromých prostředků firem, darů, i soukromých i státních dotací.

Instalace budek jsou zpravidla financovány vlastníky objektu, ale i jinými subjekty:

ČEZ a.s. / Nadace ČEZ / Unipetrol RPA s.r.o. / Lafarge Cement a.s. / United Energy a.s. / ŠKO-ENERGO, s.r.o./ AGC processing Teplice a.s. / Thermo Děčín a.s. / Spolana a.s. / MVV Energie CZ / Pražská Teplárenská / Zevo Malešice Praha / AOPK ČR / Veolia energie Mariánské lázně, s.r.o. / ČZU / Teplárny Brno, a.s. / RWE / město Sokolov / teplárna Liberec / ČSOP Plzeňsko / CTZ Uherské Hradiště / Spolana, a.s. / ČSO


Monitoring a podpora sokola stěhovavého v urbanizovaném a industrializovaném prostředí České republiky v roce 2020
Monitoring a podpora sokola stěhovavého v urbanizovaném a industrializovaném prostředí České republiky v roce 2017
Nadace ČEZ a Skupina ČEZ podporuje monitoring a ochranu sokola stěhovavého od roku 2011.