Společně pomáháme chránit sokoly

Monitoring sokola stěhovavého v urbanizovaném a industrializovaném prostředí 2020

Financování

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2020 - Podprogram A

Registrační číslo

81/32/20

Trvání

01/2020 - 12/2020

Zaměření

monitoring a podpora sokola stěhovavého v celé ČR v průběhu roku 2020

Cíle projektu
  1. opětovné zmapování hnízdní populace sokola stěhovavého v urbanizovaném a industrializovaném prostředí. Monitoring sokolů v industrializované prostředí je bez finanční podpory nedostatečný. V rámci tohoto projektu bylo monitorováno 60 vhodných objektů.
  2. zabezpečit bezpečný průběh hnízdění párů na stavbách, tedy informovat vlastníky objektů o hnízdění a zajistit klid po dobu hnízdění.
  3. instalace 3 nových hnízdních budek na vhodných objektech, které jsou obsazeny párem sokolů a sokoli zde nemají vhodné místo pro hnízdění, nebo jde objekty, které mají velký potenciál na brzké obsazení
  4. vytvoření webových stránek sokolinakominech.cz