Společně pomáháme chránit sokoly

Sokol stěhovavý na stavbách ČEZ

Nadace ČEZ a Skupina ČEZ podporuje monitoring a ochranu sokola stěhovavého od roku 2010.

Od roku 2011, kdy Skupina ČEZ začala aktivně spolupracovat s ornitology na záchranně vysoce ohroženého druhu sokola stěhovavého, spatřilo na ochozech komínů či chladicích věží světlo světa minimálně 95 mláďat. V lednu 2011 byla osazena chladicí věž v Tušimicích dvěma sokolími budkami. V jedné z nich ještě téhož roku pár úspěšně zahnízdil a vyvedl tři mláďata. V roce 2020 zahnízdilo na výškových objektech Skupiny ČEZ už celých deset sokolích párů, protože každý rok jsou na výškových stavbách ČEZ věšeny budky pro sokoly. Celkem jich je pro sokoly připraveno 21.