Společně pomáháme chránit sokoly

Sokol stěhovavý na stavbách ČEZ

Skupina ČEZ patří mezi průkopníky ochrany sokola stěhovavého v průmyslových lokalitách. Energetická společnost byla vůbec první v České republice, kdo začal s ornitology spolupracovat na umístění hliníkových sokolích budek na výškových elektrárenských či teplárenských stavbách. Stalo se tak v roce 2011, kdy byla první budka umístěna na ochozu chladicí věže v Elektrárně Tušimice. Ornitologové z Alka Wildlife mají podporu vedení společnosti od samého začátku projektu, který se během dvanácti let dostal z pokusné fáze až na úroveň jakési stabilní „sokolí farmy“. Výroba a instalace budek přitom probíhá v režii ČEZ. Ornitologům je pak umožněn vstup do provozů za účelem monitoringu sokola stěhovavého, včetně umístění fotopastí a kroužkování narozených mláďat. V době zahnízdění jsou utlumeny i veškeré aktivity spojené s výškovými stavbami s budkami. Výjimka by pouze nastala v případě, kdyby byly nějakým způsobem ohroženy bezpečnost a zdraví zaměstnanců či vlastní provoz elektráren a tepláren. Na případný nákup fotopastí, speciální optiky, cestovní náklady a podobně jim pak přispívá Nadace ČEZ v rámci grantu Podpora regionů. V období let 2015 – 2023 se jednalo o celkem 1 808 000 korun. Od roku 2011 se do světa rozletělo ze staveb ČEZ již 163 sokolích mláďat. V současné době již evidují ornitologové více než 130 sokolích párů v celé ČR, z toho 11 na výškových stavbách Skupiny ČEZ.