Společně pomáháme chránit sokoly

Monitoring sokola stěhovavého v urbanizovaném a industrializovaném prostředí 2017

FINANCOVÁNÍ

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017 - Podprogram A

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

60/32/17

TRVÁNÍ

01/2017 - 12/2017

monitoring a podpora sokola stěhovavého v celé ČR v průběhu roku 2017

CÍLE PROJEKTU

V průběhu hnízdní doby (od poloviny února do konce června) roku 2017 byly opakovaně navštíveny urbanizované či industrializované objekty vhodné pro hnízdění sokola stěhovavého za účelem potvrzení výskytu sokola stěhovavého. S pomocí vhodné optiky (binokulární a stativový dalekohled) byly objekty z dálky prohlédnuty a v případě nezjištění výskytu sokola stěhovavého pak bylo následně prováděno pozorování dravců létajících v okolí objektů. Pokud sokol nebyl zjištěn do dvou hodin, byl objekt navštíven ještě alespoň jednou v průběhu hnízdní sezóny. I přes zdánlivou nápadnost a velikost sokola stěhovavého je prokázání jeho výskytu v rozsáhlejších areálech výrazně problematické a zpravidla je časově náročné, proto bylo třeba trávit delší čas pozorování areálu a okolí. V případech, že byl výskyt sokola prokázán, byla další pozornost zaměřena na prokázání hnízdění (nošení či předávání kořisti, páření, krmení mláďat atd.). Obsazené lokality byly kontrolovány minimálně třikrát. Monitoring byl realizován z okolí areálu objektu pomocí silných dalekohledů, čímž bylo zcela eliminováno potenciální rušení hnízdících párů.

Celkem bylo v průběhu hnízdní doby zkontrolováno 92 vhodných průmyslových či městských objektů. Celkově byli sokoli zjištěni na 34 objektech. Hnízdění bylo prokázáno na 19 objektech, na dalších pěti stavbách byl zjištěn pár sokolů. Na 10 objektech byl pozorován pouze jeden sokol.