Společně pomáháme chránit sokoly

Elektrárna ČEZ Tušimice 2

Elektrárna Tušimice 2 je první průmyslová stavba, kde bylo v ČR prokázáno hnízdění sokolů. V roce 2010 zde byla nalezena vejce sokolů ve smotku kabelů na nejvyšším ochozu komína při zahajování prací na demolici komína. Práce byly okamžitě zastaveny, vzhledem k nevhodným podmínkám pro hnízdění ale vejce zastydla. V lednu 2011 byly dvě budky umístěny na jednu z chladících věží. Již v roce 2011 pár vyvedl tři mláďata, v roce 2012 bylo hnízdění neúspěšné, v letech 2013, 2014 a 2016 vyvedli tři mláďata, v roce 2015 čtyři mláďata. Od roku 2017 je hnízdění každoročně neúspěšné.

vejce ve smotku kabelů v roce 2010

hnízdění v roce 2015

__