Společně pomáháme chránit sokoly

Plzeňská energetika

Budka byla na komín instalována v únoru 2015 Davidem Melicharem. V roce 2015 byl zjištěn teritoriální pár, v letech 2016 a 2017 pár vyvedl čtyři mláďata, v roce 2018 prokázán teritoriální pár, v roce 2019 neúspěšné hnízdění a v roce 2020 zjištěn pouze jeden sokol.