Společně pomáháme chránit sokoly

Žďas Žďár nad Sázavou

Budka byla na ochoz komína nainstalována v březnu 2016. Hnízdění sokolů zde nebylo doposud prokázáno.