Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna Veolia Energie Mariánské Lázně

Instalace budky proběhla v lednu roku 2016. Po rekonstrukci komína v roce 2018 byla budka vyměněna. Hnízdění prokázáno v roce 2019 kdyby pár vyvedl dvě mláďata, stejně jako v roce 2020.

mláďata z roku 2020