Společně pomáháme chránit sokoly

Hnízdní budky pro sokola stěhovavého

Sokoli stěhovaví rádi hnízdí na vysokých komínech a lidských stavbách. Aby hnízdění proběhlo bezpečně, jsou zde pro ně instalovány speciální hnízdní budky. V této sekci si můžete přečíst historii i detaily k jednotlivým hnízdním budkám.


Dvě budky byly v prostorách elektrárny Počerady instalovány již v roce 2011.
Dvě budky na komíně elektrárny byly nainstalovány v roce 2015, sokoli zde hnízdní už od roku 2016.
V budce na komíně teplárny v Českých Budějovicích hnízdí sokoli od roku 2019.
Na komínech v chemparku jsou jedny z prvním instalovaných budek pro sokoly.
Od roku 2015 sokoli každoročně vyvádí tři mláďata v budce na komíně cementárny v Čížkovicích.
Dvě budky byly na komín instalovány v roce 2014. Hnízdění je možné sledovat online pomocí kamery.
Budka na ochoz komína byla nainstalována v dubnu 2016 jako reakce na zabrání budky na komínu Elektrárny Prunéřov 2 samicí raroha.
Budky na ochoz komína a žebřík chladící věže byly nainstalovány již v březnu roku 2013. Raritou je, že jedna se líbila dokonce samici raroha velkého, který je ještě vzácnější než sokol.
budka na ochoz komína instalována v květnu 2014
První průmyslová stavba, kde bylo v ČR prokázáno hnízdění sokolů, dvě budky jsou zde od roku 2011.
Budka na komín nainstalována v září 2015.
Dvě budky na ochozy komínů byly nainstalovány v prosinci 2014.
Instalace dvou budek na komín teplárny proběhla na podzim roku 2014.
Budky byly na základě pozorování sokolů instalovány v březnu 2014, jedna na střechu kotelny, druhá na komín.
Dvě budky umístěné na ventilační komíny byly instalovány v listopadu 2015. K prvnímu zahnízdění došlo v roce 2020, jedná se o první hnízdění sokolů v kraji Vysočina.
Dvě budky instalovány v lednu roku 2017.
Dvě budky na komín instalovány v prosinci 2015.
Dvě budky na komín a nefunkční kolonu byly instalovány v listopadu 2014.
Budka zde byla instalována v roce 2014.
V této budce vyvádí sokoli mláďata už od roku 2014.
Budka na ochoz komína byla nainstalována v prosinci 2016 na základě zjištění výskytu teritoriálního páru .
Budka na ochoz komína nainstalována v únoru 2017.
Budka na ochoz komína nainstalována v září 2016
Instalace budky na komíně teplárny proběhla v lednu roku 2016.
Budka byla instalovaná na ochoz komína v červenci 2017.
Budka instalována v roce 2015, hnízdění probíhá od roku 2019
budka na komín instalována v únoru 2015 a hned byla obsazena
Budka na ochoz komína byla nainstalována v roce 2020 a ihned byla obsazena a pár v ní vyvedl dvě mláďata.
V roce 2020 neúspěšné hnízdění v kabelech podnítilo instalaci budky, sokoli už se o ni zajímají.
budka nainstalována v prosinci 2020
Hnízdění ani jeho náznaky nebyli na lokalitě zatím pozorovány, jen pozorování páru sokolů.
Na střechu hotelu Clarion v Českých Budějovicích byla instalována dřevěná budka místními ornitology.
Instalaci budky na ochoz komína zajistil Dušan Rak v listopadu 2014.
Na ochozy komína byly nainstalovány v dubnu 2017 dvě budky
Dvě budky byly na komín instalovány v dubnu 2016, hnízdění ještě neproběhlo.
Budka instalována na střechu sila na okraj města, v roce 2019 převěšena na komín Pleas.
dvě budky na komín nainstalovány v březnu roku 2015
budka na komín byla nainstalována v březnu 2017 a doposud na své sokoly čeká
dřevěná budka byla na silo instalována v roce 2003
budka instalovaná na ochoz komína v březnu 2016
dvě dřevěné budky na ochozech dvou komínů
budka instalována na ochoz komína v listopadu 2015
budka na ochoz komína nainstalována v březnu 2016
budka na ochoz komínu Ornely instalována v dubnu 2016
Dřevěnou budka v roce 2020 byla nahrazena budkou hliníkovou.
Budka na ochoz komínu nainstalována v roce 2016
budka od roku 2019
budka nainstalována na ochoz komína v roce 2020
Budka byla instalovaná na ochoz komína v březnu 2020