Společně pomáháme chránit sokoly

Jaderná elektrárna ČEZ Temelín

Budka instalovaná na ochoz komína v červenci 2017 byla obsazena v roce 2020, kdy zde zahnízdil neznačený pár a snesl dvě vejce, která se nevylíhla.