Společně pomáháme chránit sokoly

CZT Uherské hradiště

budka instalována na ochoz komína v listopadu 2015. Hnízdění sokolů nebylo zatím prokázáno.