Společně pomáháme chránit sokoly

Elektrárna ČEZ Poříčí

budka instalovaná na ochoz komína v březnu 2016 nebyla dosud sokoly obsazena. Každoročně v ní hnízdí poštolky obecné.