Společně pomáháme chránit sokoly

Třinecké železárny

Instalaci dvou dřevěných budek pro sokoly, které dodal Otakara Závalský, instalovali v listopadu 2014 místní hasiči na ochozy dvou komínů. Budky nebyly sokoly doposud obsazeny, pravidelně v nich hnízdí poštolky.