Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna ŠKO-ENERGO,s.r.o. Mladá Boleslav

Dvě budky byly na komín instalovány v roce 2014, poté co byla přímo při informační schůze v podniku pozorována na komíně soliterní samice. Od roku 2015 probíhá každoročně hnízdění (ze sezony 2016 nemáme údaje), v letech 2015 a 2017 vyvedena tři mláďata, v letech 2018, 2019 a 2020 čtyři mláďata. Samec je neznačený, samice německého původu, narodila se v roce 2013 v Glauchau175 km západně.

Hnízdění můžete sledovat ONLINE PŘES WEB KAMERU

Kroužkování sokolích mláďat v roce 2020

kroužkování sokolích mláďat

kroužkování sokolích mláďat

Již přepeřená mláďata v roce 2020

mláďata sokolů