Společně pomáháme chránit sokoly

Elektrárna ČEZ Prunéřov 2

Budky na ochoz komína a žebřík chladící věže byly nainstalovány v březnu roku 2013. Teritoriální pár zjištěn v letech 2011 a 2012, v roce 2013 a 2014 pár vyvedl minimálně dvě mláďata, v roce 2015 nemáme o hnízdění údaje, v roce 2016 bylo hnízdění neúspěšné, v roce 2017 vyvedena dvě mláďata, v roce 2018 jedno mládě, v roce 2019 tři mláďata a v roce 2020 zůstala po hnízdění v budce tři vejce. V roce 2016 nedošlo ke hnízdění z důvodu přítomnosti samice raroha velkého na hnízdišti. Samice navštěvovala budku a pravidelně z ní vyháněla sokolí pár. V roce 2017 již sokoli, i přes přítomnost samice raroha, úspěšně vyvedli mláďata.

denik.cz 2016: Sokolí budku na elektrárně obsadila samice vzácného raroha