Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna Liberec

Dvě budky byly na komín teplárny nainstalovány v březnu roku 2015. Hnízdění zatím nebylo prokázáno, v roce 2019 se zde v hnízdní době zdržoval jeden sokol.