Společně pomáháme chránit sokoly

Elektrárna ČEZ Dětmarovice

Dvě budky byly na komín instalovány v dubnu 2016. V roce 2019 byla lokalita v hnízdní době obsazena nedospělou samicí, v roce 2020 nebyl výskyt sokolů potvrzen.