Společně pomáháme chránit sokoly

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze Karlíně

budka ve věži kostela instalovaná Lubošem Peškem v roce 2012 nebyla dne našich informací sokolem nikdy obsazena