Společně pomáháme chránit sokoly

Teplárna Brno Špitálka

Budka na ochoz komínu instalována v únoru 2017. v roce 2017 zjištěn pár, v roce 2019 a v roce 2020 opět pár. Pravděpodobně jde ale o pár hnízdící jinde (Moravský kras??). Hnízdění ani jeho náznaky nebyli na lokalitě pozorovány.

__

instalace budky

budka na komíně teplárny

pár sokolů na komíně teplárny v roce 2017