Společně pomáháme chránit sokoly

Plzeňská teplárenská

Budka na komín teplárny byla instalována v únoru 2015 Davidem Melicharem. V letech 2015 a 2016 byla zjištěna v hnízdní době pouze samice, v roce 2017 samec a samice, v roce 2018 teritoriální pár, v letech 2019 a 2020 proběhlo neúspěšné hnízdění.